//////
You are here: Home > Potrawy z grzybów > GOTOWANIE I DUSZENIE

GOTOWANIE I DUSZENIE

Gotowanie. Jest to ogrzewanie produktu, w tym wypadku drobiu lub dzikiego ptactwa, w wodzie, w temperaturze około 100 C. Jeśli mięso zostanie włożone do zimnej wody, to jego składniki: rozpusz­czalne białka, sole mineralne i inne związki przenikają do wywaru. Białko ścina się w wywarze, tworząc tzw. szumowiny, których nie należy usuwać, gdyż zmniejsza się wówczas wartość odżywczą ro­sołu. Do gotowania przeznacza się w zasadzie sztuki stare, które mają twardą tkankę.  Duszenie. Procesowi temu poddaje się tylko drób bardzo stary, niekiedy tylko części tuszek po oddzieleniu piersi. Duszenie skła­da się z dwóch procesów: smażenia i gotowania w małej ilości wo­dy. Mięso oprószone mąką obsmaża się na tłuszczu do momentu wytworzenia się zrumienionej skórki, która w dalszynf procesie gotowania chroni mięso od utraty soków

Leave a Reply

error: Content is protected !!